Udržitelnost

Kategorie
O čaji O kávě

  Naše kroky pro udržitelný rozvoj

  Udržitelnost je velice komplexní disciplína, která spojuje ekologii, ekonomiku a zájmy společnosti. Zejména ekologická udržitelnost je velkou výzvou dnešní civilizace, která by ovšem měla jít ruku v ruce s ekonomickými zájmy. Je třeba podstatně snížit ekologickou stopu rozvinutých zemí.

  A my se přidáváme! Uvědomujeme si možné dopady našeho podnikání na životní prostředí a činíme vše pro to, abychom je minimalizovali.

  • Třídíme odpad. Veškeré odpady dělíme podle možnosti likvidace nebo recyklace a podle toho s nimi zacházíme. Zpětný odběr obalů nám zajišťuje autorizovaná společnost.
  • Svítíme pomocí ekologicky a energeticky příznivější LED technologie. Náhradou jediné žárovky o příkonu 60 W, která svítí průměrně dvě hodiny denně, úspornou zářivkou dosáhneme úspory 33 kWh za rok a ušetříme 37 kg oxidu uhličitého ročně.
  • V budově jsme instalovali vzduchotechniku a klimatizaci s invertorovou technologií využívající rekuperaci odpadového tepla, což snižuje zátěž životního prostředí a chrání tak zdraví našich zaměstnanců.
  • Na oknech jsou umístěné clonící tepelné fólie, které nepropustí teplo dovnitř a zlepšují tak pracovní a skladovací teploty.
  • Plynové kotle jsme vyměnili za kondenzační, čímž jsme významně snížili spotřebu plynu, zátěž přírody, a navíc zvýšili komfort našich zaměstnanců.
  • Naše skladovací technika využívá k pohonu elektrické motory, které jsou šetrnější k životnímu prostředí.
  • V roce 2013 jsme pořídili moderní pražičku kávy s větší účinností. Celý proces pražení je řízen mikroprocesorem, což způsobuje, že si pražička sama vypočítá spotřebu energie v závislosti na hmotnosti, teple a vlhkosti vnesené suroviny. Při pražení zároveň recirkuluje podstatnou část vzduchu, čímž také dramaticky snižuje potřebu ohřevu dalšího vzduchu. Jeden hořák a dvě ohřívací zóny snižují náklady na palivo až o 80 % ve srovnání s běžnými pražičkami, pražení je bezkouřové a emise skleníkových plynů tak jsou s každým pražením kávy až o 80 % nižší.
  • Snažíme se stále více rozšiřovat náš bio sortiment, protože nám na přírodě záleží. Hlavní myšlenkou biopotravin je, že mají být zdravější pro nás a šetrnější k přírodě i zemědělským zvířatům. Pro výrobu a produkci se nesmějí používat chemické přípravky, hnojiva minerálního původu, hormony nebo pesticidy ani geneticky změněné látky. V naší nabídce máme ojedinělé čaje z ekologických projektů například z Nového Zélandu nebo Kolumbie a mnoho dalších.
  • Podporujeme regionální zaměstnanost. Většina našich zaměstnanců pochází z okolí Slušovic nebo v případě skladu z okolí Tečovic. Dopravují se pěšky, na kole či společně autem, čímž přispívají ke snížení dopravy a též mikročástic prachu v ovzduší neboli smogu. Průměrný český osobní automobil každoročně vypustí do okolního prostředí zhruba 1,7 tuny oxidu uhličitého.
  • V našich prodejnách lze využít bezobalový nákup. Zákazník si může přinést vlastní čistou nádobu a nechat si do nich nachystat oblíbený čaj nebo kávu. Takto je možno ušetřit spoustu obalového materiálu, který jinak končí v koši. Když si spotřebitel svou nádobku zapomenete doma, může si v prodejně zakoupit naše plechovky nebo využít náš nový kompostovatelný sáček.
  • V našich prodejních jednotkách probíhá výměna stávajícího osvětlení za LED osvětlovací zdroje.
  • Postupně nahrazujeme obalový materiál za ekologičtější, které zatěžují méně životní prostředí. Dlouhou dobu jsme hledali bio degradovatelný obal, který se OPRAVDU rozloží. Některé obalové materiály se tvářily, že se za půl roku rozpadnou na kompostu, ale opak byl pravdou. Sami jsme se o tom přesvědčili, když jsme si tuto informaci chtěli prakticky ověřit jako náš zákazník. Za půl roku se se sáčkem v kompostu nestalo skoro nic, pouze se rozpadla papírová svrchní vrstva. Hledání pokračovalo až jsme objevili obal, který má certifikaci světově uznávanou společností Din Certco, obal je biodegradabilní (rozloží se v přírodě) a nese i známku kompostovatelnosti.

  Dále jsme nechali otestovat tyto obaly v laboratoři s celosvětovou působností ITC ve Zlíně pro styk s potravinami, výsledky kompostovatelných obalů prokázaly, že obal nezpůsobuje zhoršení organoleptických vlastností potravin a splňuje obecné požadavky dané článkem 3 Nařízení Evropského parlamentu a rady 1935/2004 o materiálech a předmětech určených ke styku s potravinami.

  Níže můžete vidět fotodokumentaci rozkladu obalu, první známky rozpadu se objevily kolem 37. dne kompostování, postupem času byly stále výraznější. Nejdéle se rozpadaly části, které obsahovaly větší tloušťku polymerního materiálu (zipová část sáčku). Po 90 dnech byly již nalezeny pouze drobné části obalu, do čtyř měsíců by tak mělo dojít ke kompletnímu rozložení obalu včetně etikety.

  Obal je možné zlikvidovat vyhození do směsného odpadu, sám se po čase rozloží aniž by zatěžoval přírodu. Obal je vhodný pro kompostování, pokud tedy máte doma kompost nebo o něm uvažujete, stačí tento obal po spotřebování obsahu roztrhat a vložit mezi tzv. hnědou vrstvu kompostu (spodní část). Během 3 – 4 měsíců se kompletně rozloží, kompost pak můžete využít v okrasné i užitkové zahradě.

  • E-shopové objednávky balíme ekologicky! Využíváme při balení pouze papírové krabice, papírovou výplň nebo kartonovou střiž a papírovou lepící pásku. Už žádné plasty, které představují velkou zátěž pro životní prostředí. Papírový odpad můžete snadno recyklovat.

  Od července 2022 jsme držiteli certifikátu Udržitelný e-shop od Heureky. Tento projekt sdružuje e-shopy, které se chovají udržitelně a věnují se otázkám udržitelnosti a zachování naší planety pro život náš i našich potomků. Každý e‑shop zapojený do projektu musí projít hodnocením, které je maximálně objektivní díky spojení s Asociací společenské odpovědnosti. Jsme rádi, že má naše snažení smysl a doufáme, že i dlouhodobý pozitivní dopad nejen na přírodu.

  Plánujeme do budoucna

  • Budeme zateplovat obvodový plášť naší budovy s cílem snížit energetickou náročnost na vytápění a chlazení vnitřních prostor.
  • Připravujeme retenční záchyt dešťové vody a její následné využití pro splachování toalet, což zajistí úsporu pitné vody.
  • Zamýšlíme instalaci solárních panelů na střechu budovy. Získaná energie poslouží k ohřevu vody.

   

   

   


  Otevřít chat