Projekt OXALIS AKADEMIE - Oxalis eshop

Oxalis

Čaj je vedle vody nejrozšířenějším nápojem na světě. Každý den ho pijí lidé ve všech koutech světa.

Projekt OXALIS AKADEMIE

Kategorie

Projekt OXALIS AKADEMIE

Projekt financovaný na základě schválení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, v prioritní ose OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily.

Registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005396

Způsobilé výdaje:
4 568 640,00 Kč

Doba realizace projektu:
1. červenec 2017 až 30. červenec 2019

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance a zaměstnance partnerů. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Aktivity projektu:
· Obecné IT
· Měkké a manažerské dovednosti
· Jazykové vzdělávání
· Účetní, ekonomické a právní kurzy

logo-ops