Projekt OXALIS AKADEMIE - Oxalis eshop

Oxalis

Čaj je vedle vody nejrozšířenějším nápojem na světě. Každý den ho pijí lidé ve všech koutech světa.

Projekt OXALIS AKADEMIE

Kategorie
O čaji O kávě

  Projekt OXALIS AKADEMIE

  Projekt financovaný na základě schválení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, v prioritní ose OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily.

  Registrační číslo:
  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005396

  Způsobilé výdaje:
  4 568 640,00 Kč

  Doba realizace projektu:
  1. červenec 2017 až 30. červenec 2019

  Popis a cíl projektu:
  Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance a zaměstnance partnerů. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

  Aktivity projektu:
  · Obecné IT
  · Měkké a manažerské dovednosti
  · Jazykové vzdělávání
  · Účetní, ekonomické a právní kurzy

  logo-ops