Projekty

Kategorie

Projekt OXALIS AKADEMIE II

Projekt umožní realizovat firemní vzdělávání pro zaměstnance společnosti OXALIS, spol. s r.o. a OXALIS Retail s.r.o. především v oblasti rozvoje odborných znalostí, dovedností a kompetencí potřebných pro kvalitní výkon práce.

Registrační číslo: 
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013530

Způsobilé výdaje:
1 700 400 Kč

Doba realizace projektu:
1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Popis a cíl projektu:
Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci OXALIS, spol. s r.o. a OXALIS Retail s.r.o..

V rámci projektu budou realizovány níže uvedené vzdělávací aktivity, které podpoří cíl projektu
• Obecné IT
• Měkké a manažerské dovednosti
• Interní lektor
• Účetní, ekonomické a právní kurzy
• Jazykové vzdělávání

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.


Otevřít chat