Kontrola kvality

Kategorie

Kvalita a nezávadnost na prvním místě


Čaje i kávy jsou vybírány na základě zkušeností degustátorů, kteří posuzují nejen chuť a vůni, ale také kvalitu surovin. Dbáme na to, aby naše produkty byly řádně laboratorně testovány a my Vám mohli garantovat stálou kvalitu a zdravotní nezávadnost. Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001, HACCP na výrobu čajů, kávy.

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ NAŠICH VÝROBKŮ

Laboratorní analýzy pro naši společnost zabezpečuje Laboratoř pro vyšetření potravin MVDr. Jana Šotoly se sídlem v Kroměříži a Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT v Praze. Společnosti splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Zkoušky a hodnocení příslušenství, tedy materiálů určených pro styk s potravinami, pro nás zajišťuje akreditovaná společnost ITC, a.s. Zlín nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností. 

Laboratorní analýze jsou každoročně podrobeny čaje, kávy, suroviny, ze kterých mícháme naše směsi a samozřejmě i stroje, ve kterých naše směsi mícháme. Vstupní suroviny necháváme v laboratořích pravidelně testovat zejména na rezidua pesticidů, mikrobiologii (bakterie, plísně, kvasinky, mykotoxiny), těžké kovy a jiné. Analýzy a výsledky jsou vyhodnoceny dle platné Evropské i národní legislativy.

Každoročně dáme na laboratorní analýzy více než půl milionu korun. Bylinkový čaj, ovocný čaj, čaj rooibos nebo čaje pravé – všechny mají společný nárok na kvalitu, bezpečnost a čistotu.

Pesticidy jsou obecně velmi diskutovaným tématem v potravinářství. Jsme hrdí na to, že spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technologickou, která nám tyto analýzy zabezpečuje. Každoročně provedeme více než 100 analýz, pouhá jedna analýza nám ukáže výsledky pro více jak 450 druhů látek.Pesticidy jsou součástí přípravků na ochranu rostlin (insekticidy, fungicidy, herbicidy a další.). V dnešní době je v zemědělství největší snahou používat doporučené množství pesticidních přípravků, dodržovat ochranné lhůty nebo používat alternativní a ekologičtější metody v ochraně rostlin. Naším cílem je, aby se pesticidní látky v potravinách nevyskytovaly, popřípadě aby nepřekračovaly maximální reziduální limity.

Všechny výrobky, všechny systémy a procesy naší společnosti podléhají jasným a plně zdokumentovaným standardům bezpečnosti výrobků a výroby.

SYSTÉM KRITICKÝCH BODŮ HACCP

Systém HACCP jsme podrobili certifikaci dle požadavků Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2 z roku 2010. K certifikaci systému HACCP jsme přistoupili z důvodu prokázání systematického zajištění zdravotní nezávadnosti našich produktů nejen na základě zákonných požadavků Evropské legislativy, ale také dle náročnějších požadavků certifikačního schématu. Tento systém nám efektivně pomáhá při výrobě k prevenci vad, namísto jejich detekce.
Certifikát HACCP
Certifikát HACCP Cool Drinks

ČSN EN ISO 9001:2016

Získaný certifikát je pro nás další výzvou ke zlepšování systému řízení kvality a kreditem vůči našim odběratelům. Zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb garantujeme přijetím hlavních zásad a principů řízení systému managementu kvality podle ISO 9001. Výhody tohoto systému spatřujeme v daleko lepší celkové koordinaci řízení společnosti, počínaje příjmem vstupních materiálů a surovin, přes jejich zpracování až po prodej ke konečnému zákazníkovi.
Certifikát ISO 9001:2016

Certifikát ISO Cool Drinks

BIO POTRAVINY

Konzumací biopotravin chráníme své zdraví i životní prostředí. Náš bio sortiment se snažíme stále více rozšiřovat, protože nám na Vás i na přírodě záleží.

Dohled a kontrolu nad dodržováním výrobních procesů výroby Bio produktů a evidenci ve společnosti zabezpečují pověření inspektoři společnosti KEZ, o. p. s. Všechny výrobky BIO jsou řádně certifikovány touto společností. Proto na obale najdete kód CZ-BIO-001.
Certifikát BIO

Certifikát BIO Cool Drinks

KLASA

Od Ministerstva zemědělství jsme obdrželi certifikát KlasA pro náš bylinný čaj Klidná hlava za splnění kvalitativních kritérií.
Certifikát KlasA

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spolupracujeme s autorizovanou společností pro likvidaci obalů EKO-KOM a.s., která nám zajišťuje zpětný odběr obalů a využití odpadů z obalů. Snažíme se aktivně minimalizovat veškeré možné negativní environmentální dopady plynoucí z našich činností. Veškeré investiční rozhodnutí jsou posuzována také z hlediska možných vlivů na životní prostředí.

Kvalitu kontrolujeme v každém kroku naší výroby

Klademe velký důraz na vysokou kvalitu a zpracování našich výrobků. Pečlivý výběr surovin, nepřetržitá kontrola kvality tzv. „z plantáží do šálku“ a šetrné zpracování zajišťují vysoce kvalitní čaj a kávu. S většinou našich dodavatelů se osobně známe a v naši vzájemnou spolupráci věříme. Avšak jak se říká „důvěřuj, ale prověřuj.“ Proto každoročně provádíme stovky laboratorních vyšetření, abychom do vašich šálků přinesli jen to nejlepší.

PŮVOD

Většinu našich dodavatelů osobně známe a navštívili jsme je osobně na farmách. Na místě se díváme na produkční oblasti, podmínky pěstování a sklizně, povídáme si s lidmi a vytváříme si vlastní obrázek, který je základem naší spolupráce, která probíhá formou direct trade. Procestujte s námi svět a podívejte se na naše cesty za čajem a kávou.

PŘÍJEM ZBOŽÍ

Zajištění kvality začíná u přísné kontroly příjmu zboží a pokračuje v průběhu celého procesu zpracování. Čaje, kávy a jednotlivé suroviny jsou podrobeny senzorické kontrole, kde náš tým degustátorů kontroluje vzhled, vůni, chuť a také odhalují případné nečistoty. Senzorické kontroly probíhají vždy před odesláním zboží ze země původu a taktéž po příchodu k nám do Slušovic, aby nedošlo k záměně zboží. Následně vzorky odesíláme do akreditovaných laboratoří, kde jsou podrobeny mikrobiologickým analýzám a analýzám na rezidua pesticidů. Teprve poté, co zboží prošlo senzorickou a analytickou vstupní kontrolou, jej propustíme k dalšímu zpracování.

VÝROBA

Všechny naše výrobky u nás ve Slušovicích vyrábíme s co největší péčí. Výrobu máme rozdělenou tak, aby se u nás nepotkaly aromatizované výrobky s čistými čaji, kávami a bylinkami.

Je zde mnoho detailů, kterým věnujeme pozornost průběžnými kontrolami a neustálým zlepšováním. Používáme také koncept HACCP, který jsme definovali pro každodenní řízení kvality v naší společnosti a který uplatňujeme každý den.

Zároveň je u nás nenahraditelný lidský faktor. Každý z našich pracovníků provádí pečlivě své činnosti, díky kterým šlape celý proces jako dobře namazaný stroj. Výběr čajů, káv a surovin je prováděn profesionálním týmem degustátorů. Naši pracovníci ve výrobě musí mít čajové směsi v malíku, aby správně vyrobili například Babiččinu zahrádku a nasypali správné množství surovin. Pražení kávy vyžaduje obrovskou disciplínu, pražička se musí zastavit ve správný čas, aby vynikla pravá chuť kávy a nebyla příliš hořká. Na balírně fičí jeden balíček za druhým a co teprve na našem dárkovém oddělení, tam mají opravdový cit pro detail. Nahlédněte do naší výroby.

SKLAD

Hotové výrobky převezeme do našeho skladu v Tečovicích, kde je skladujeme. Odtud pak putují na prodejny, přímo k vám nebo k našim zákazníkům do celého světa. Při převzetí a před odesláním se všechny položky důkladně kontrolují. Nahlédněte do našeho skladu.

Zde máme i naši milou zákaznickou centrálu, na kterou se můžete obrátit v případě dotazu nebo vám pomůžou s vyřešením problému.


Otevřít chat