Ocenění - Oxalis eshop
Prodejny Oxalis

Ocenění

Kategorie

Ocenění

Za dobu existence jsme nasbírali několik ocenění a také se účastnili vybraných prestižních soutěží, které se v ČR konají. Mezi největší úspěchy patří:

2011 Obal roku

Oxabag – sypané čaje trochu jinak

Soutěž Obal roku je jedinou certifikovanou soutěží v Česku a na Slovensku, určenou pro společnosti podílející se na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují.

2015 3. místo v soutěži Firma roku Zlínského kraje a ocenění Odpovědná firma Zlínského kraje

Soutěž patří svým všeoborovým a regionálním zásahem k největším podnikatelským kláním v zemi. V hodnocení dosahuje maximální objektivity a vytváří zcela ojedinělé vzájemné porovnání účastníků v jednotlivých krajích i za celou Českou republiku. Nedílnou součástí hodnocení firem, mimo podnikatelského příběhu a charakteristiky podnikání, je také tzv. „scóring“, který zkoumá dílčí finanční ukazatele firem. V jednotlivých krajích hlasuje odborná porota složená ze zástupců partnerů, asociací a cechů

2016 finalista soutěže Exportní cena DHL

Soutěž založila logistická společnost DHL Express CZ v roce 1997, aby motivovala vývozce ve snaze dobývat zahraniční trhy a získávat nová odbytiště pro své produkty. Od jejího počátku je soutěž pořádána pod záštitou vládní agentury CzechTrade. Generálním partnerem je UniCredit Bank. Spolupracuje takét Asociace malých podniků a živnostníků ČR. Odborným garantem je společnost COFACE CZECH.

2018 ocenění Český lídr Zlínského kraje

Do projektu je společnost nominována na základě analýzy veřejně dostupných údajů všech společností v České republice zpracovaných odborným garantem, kterým je prestižní společnost, specialista na rating a scoring firem, CRIF – Czech Credit Bureau, a. s. Předpokladem je dostupnost finančních ukazatelů za poslední dva hodnocené roky. Za projektem Ocenění českých lídrů stojí paní Helena Kouhoutová, zakladatelka společnosti Agentura Helas, která mimo tento projekt realizuje také Ocenění Českých Podnikatelek a Ocenění Českých Exportérů.

2019 1. místo v soutěži Franchisor roku 2018

Záměrem soutěže Franchisa roku je zviditelnění franchisingu jako jedné z možných a prosperujících forem podnikání a představení kvalitních franchisových konceptů, které fungují na bázi čistého franchisingu a dodržují Etický kodex franchisingu. Organizátorem soutěže je nezisková profesní organizace Česká asociace franchisingu (ČAF), která na národní úrovni sdružuje poskytovatele franchisingu a jeho odborníky. ČAF vznikla v roce 1993 a jejími členy jsou jak velké a známé mezinárodní značky, tak i menší tuzemské franchisové systémy. Asociace je členem Evropské franchisové federace a Světové franchisové rady.


Otevřít chat