OXALIS BONUS CLUB na Slovensku

Kategória
O čaji O kávě

  Všeobecné informácie

  Program vernostných kariet OXALIS BONUS CLUB je vernostný program pre zákazníkov predajní OXALIS, spol. s r.o. (ďalej len OXALIS).

  Registrácia

  Vernostná karta s unikátnym vernostným kódom Vám bude vydaná ihneď po vyplnení prihlášky v obchodoch OXALIS ČAJ & KÁVA. Registrácia poštou alebo telefonicky nie je možná. O kartu vernostného systému OXALIS BONUS CLUB môžete požiadať len v prípade, že je Vám minimálne 18 rokov a máte bydlisko v Slovenskej republike. Podmienkou pre registráciu je nákup v minimálnej hodnote 8 €. Vernostný systém je určený len maloobchodným zákazníkom. Vernostný systém nie je platný pre nákupy v predajniach mimo územia Slovenskej republiky. Čiarový kód vernostné karty možno uložiť do mobilného telefónu (napríklad prostredníctvom aplikácie OXALIS) a následne sa už preukazovať len týmto spôsobom.
  Pri registrácii je nutné vyplniť všetky položky formulára vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov. Bez týchto údajov nie je možné garantovať plnú funkčnosť systému a možnosť využitia všetkých výhod. Pri registrácii na predajni je nutný tiež podpis zákazníka.

  ZBER BODOV

  Za každých 0,04 € nákupu v našom obchode sa zákazníkovi na jeho bodové konto načíta 1 vernostný bod. Body z jednotlivých nákupov sa sčítajú. Za 50 vernostných bodov potom zákazník získa zľavu 0,04 €. Maximálna doba pre uplatnenie zľavy je 1 rok. Informáciu o výške aktuálnej zľavy zákazník nájde na účtenke svojho nákupu. Vernostné body sa počítajú iba za nákupmi registrovaného člena a sú neprenosné.

  ČERPANIE BODOV

  Zákazník môže zľavu uplatniť kedykoľvek od dovŕšenia zľavy vo výške 0,8 €. Túto zľavu je možné uplatniť ihneď v rámci ďalšieho nákupu alebo možno v zbere pokračovať aj naďalej. V prípade záujmu o uplatnenie zľavy pri nákupe si zákazník zľavu vyžiada u personálu predajne a to po predložení platnej vernostné karty. Zľavu je možné uplatniť na celý sortiment. Minimálny doplatok nákupu pri využití zľavy je 0,04 €.

  ĎALŠIE VÝHODY ČLENSTVA

  • špeciálne zľavy a akcie určené len pre členov vernostného systému
  • limitované ponuky bodov navyše pri nákupe vybraného sortimentu

  OSTATNÉ DOJEDNANIA

  Spoločnosť OXALIS spol. s. r. o. si vyhradzuje právo vernostný program kedykoľvek pozastaviť, upraviť podľa aktuálnych právnych predpisov alebo pozmeniť jeho časti. Zmeny budú včas zverejnené v obchodoch OXALIS ČAJ & KÁVA alebo na www. Oxalis.cz. Účastníci vernostného programu môžu svoju účasť kedykoľvek ukončiť okamžitou výpoveďou. Výpoveď zo strany OXALIS je možná len s dodržaním lehoty 30 dní. Pristúpením k pravidlám vernostného programu OXALIS udeľujete súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou OXALIS, spol. s r. o., IČO: 49435281, so sídlom K Teplinám 663, 763 15 Slušovice (ďalej len "OXALIS") ako správcovi, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na dobu Vášho členstva vo vernostnom programe OXALIS BONUS CLUB, aby spracovával Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, e-mail a telefónne číslo pre svoje marketingové účely, k optimalizácii svojej ponuky a pre použitie v rámci vernostného programu OXALIS BONUS CLUB, ako aj pre zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z.z. Udeľujete súhlas s ich odovzdaním spoločnosti OXALIS, spol. s. r. o.. Takto získané údaje nebudú poskytnuté tretej osobe.


  Máte právo požadovať od spoločnosti OXALIS informáciu o spracovaní svojich osobných údajov. V prípade, že zistíte, alebo sa domnievate, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo je v rozpore so zákonom, najmä ak sú Vaše osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môžete požiadať spoločnosť OXALIS o vysvetlenie alebo odstránenie takto vzniknutého stavu. Svoje práva podľa predchádzajúcej vety môžete uplatniť a svoj súhlas s vyhodnotením a použitím Vašich osobných údajov na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať krátkym písomným oznámením na [email protected] alebo na adresu OXALIS, spol. s r.o., K Teplinám 663, 763 15 Slušovice.

  POSTUP PRI STRATE VERNOSTNÉ KARTY

  Bohužiaľ nedokážeme vytvoriť duplikát karty. Novú kartu možno však získať znovu nákupom za 8 € na predajni. Starú kartu Vám stornujeme a body z nej prepíšeme na kartu novú, takže o ne neprídete. Len na to prosím upozornite pani predavačku, aby nám potom k vašim údajom dopísala poznámku o nutnosti prevedenie bodov, prípadne tieto údaje vrátane čísla novej karty zašlite na email: [email protected]
  Odporúčame si uložiť čiarový kód karty napríklad do mobilného telefónu.
  Do vernostného systému sú zapojené všetky predajne OXALIS ČAJ & KÁVA.


  Otevřít chat