Udržateľnosť

Kategória
O čaji O kávě

  Naše kroky pre udržateľný rozvoj

  Udržateľnosť je veľmi komplexná disciplína, ktorá spája ekológiu, ekonomiku a záujmy spoločnosti. Najmä ekologická udržateľnosť je veľkou výzvou dnešnej civilizácie, ktorá by však mala ísť ruku v ruke s ekonomickými záujmami. Je potrebné podstatne znížiť ekologickú stopu rozvinutých krajín.

  A my sa pridávame! Uvedomujeme si možné dopady nášho podnikania na životné prostredie a robíme všetko pre to, aby sme ich minimalizovali.

  • Triedime odpad. Všetky odpady delíme podľa možnosti likvidácie alebo recyklácie a podľa toho s nimi zaobchádzame. Spätný odber obalov nám zabezpečuje autorizovaná spoločnosť.
  • Svietime pomocou ekologicky a energeticky priaznivejšie LED technológie. Náhradou jediné žiarovky s príkonom 60 W, ktorá svieti priemerne dve hodiny denne, úspornou žiarivkou dosiahneme úspory 33 kWh za rok a ušetríme 37 kg oxidu uhličitého ročne.
  • V budove sme inštalovali vzduchotechniku ​​a klimatizáciu s invertorovou technológiou využívajúce rekuperáciu odpadového tepla, čo znižuje záťaž životného prostredia a chráni tak zdravie našich zamestnancov.
  • Na oknách sú umiestnené cloniaci tepelné fólie, ktoré neprepustí teplo dovnútra a zlepšujú tak pracovné a skladovacie teploty.
  • Plynové kotly sme vymenili za kondenzačné, čím sme významne znížili spotrebu plynu, záťaž prírody, a navyše zvýšili komfort našich zamestnancov.
  • Naše skladovacia technika využíva na pohon elektrické motory, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
  • V roku 2013 sme zaobstarali modernú pražičku kávy s väčšou účinnosťou. Celý proces praženia je riadený mikroprocesorom, čo spôsobuje, že si pražička sama vypočíta spotrebu energie v závislosti od hmotnosti, teple a vlhkosti vnesené suroviny. Pri pražení zároveň recirkuluje podstatnú časť vzduchu, čím tiež dramaticky znižuje potrebu ohrevu ďalšieho vzduchu. Jeden horák a dve ohrievacie zóny znižujú náklady na palivo až o 80% v porovnaní s bežnými pražičkami, praženie je bezdymové a emisie skleníkových plynov tak sú s každým pražením kávy až o 80% nižšie.
  • Snažíme sa stále viac rozširovať náš bio sortiment, pretože nám na prírode záleží. Hlavnou myšlienkou biopotravín je, že majú byť zdravšie pre nás a šetrnejšie k prírode aj poľnohospodárskym zvieratám. Pre výrobu a produkciu sa nesmú používať chemické prípravky, hnojivá minerálneho pôvodu, hormóny alebo pesticídy ani geneticky zmenené látky. V našej ponuke máme ojedinelé čaje z ekologických projektov napríklad z Nového Zélandu alebo Kolumbie a mnoho ďalších.
  • Podporujeme regionálnu zamestnanosť. Väčšina našich zamestnancov pochádza z okolia Slušovic alebo v prípade skladu z okolia Tečovic. Dopravujú sa pešo, na bicykli či spoločne autom, čím prispievajú k zníženiu dopravy a tiež mikročastíc prachu v ovzduší čiže smogu. Priemerný český osobný automobil každoročne vypustí do okolitého prostredia zhruba 1,7 tony oxidu uhličitého.
  • V našich predajniach možno využiť bezobalový nákup. Zákazník si môže priniesť vlastné čistú nádobu a nechať si do nich nachystať obľúbený čaj alebo kávu. Takto je možné ušetriť veľa obalového materiálu, ktorý inak končí v koši. Keď si spotrebiteľ svoju nádobku zabudnete doma, môže si v predajni zakúpiť naše plechovky alebo využiť náš nový kompostovateľný sáčok. V našich predajných jednotkách prebieha výmena existujúceho osvetlenia za LED osvetľovacie zdroje.
  • Postupne nahrádzame obalový materiál za ekologickejšie, ktoré zaťažujú menej životné prostredie. Dlhú dobu sme hľadali bio odbúrateľný obal, ktorý sa NAOZAJ rozloží. Niektoré obalové materiály sa tvárili, že sa za pol roka rozpadnú na kompostu, ale opak bol pravdou. Sami sme sa o tom presvedčili, keď sme si túto informáciu chceli prakticky overiť ako náš zákazník. Za pol roka sa so sáčkom v komposte nestalo skoro nič, iba sa rozpadla papierová vrchná vrstva. Hľadanie pokračovalo až sme objavili obal, ktorý má certifikáciu svetovo uznávanou spoločnosťou Din Certco, obal je biodegradabilný (rozloží sa v prírode) a nesie aj známku kompostovatelnosti.

  Ďalej sme nechali otestovať tieto obaly v laboratóriu s celosvetovou pôsobnosťou ITC v Zlíne pre styk s potravinami, výsledky kompostovateľných obalov preukázali, že obal nespôsobuje zhoršenie organoleptických vlastností potravín a spĺňa všeobecné požiadavky dané článkom 3 Nariadenie Európskeho parlamentu a rady 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených ku styku s potravinami.

  Nižšie môžete vidieť fotodokumentáciu rozkladu obalu, prvé známky rozpadu sa objavili okolo 37. dňa kompostovania, postupom času boli stále výraznejšie. Najdlhšie sa rozpadali časti, ktoré obsahovali väčšiu hrúbku polymérneho materiálu (zipsové časť vrecka). Po 90 dňoch boli už nájdené len drobné časti obalu, do štyroch mesiacov by tak malo dôjsť ku kompletnému rozloženie obalu vrátane etikety.

  Obal je možné zlikvidovať vyhodenie do zmiešaného odpadu, sám sa po čase rozloží bez toho aby zaťažoval prírodu. Obal je vhodný pre kompostovanie, ak teda máte doma kompost alebo o ňom uvažujete, stačí tento obal po spotrebovaní obsahu roztrhať a vložiť medzi tzv. Hnedou vrstvu kompostu (spodná časť). Počas 3 - 4 mesiace sa kompletne rozloží, kompost potom môžete využiť v okrasnej i úžitkovej záhrade.

  Plánujeme do budúcna

  • Budeme zatepľovať obvodový plášť našej budovy s cieľom znížiť energetickú náročnosť na vykurovanie a chladenie priestorov.
  • Pripravujeme retenčné záchyty dažďovej vody a jej následné využitie pre splachovanie toaliet, čo zaistí úsporu pitnej vody.
  • Zamýšľame inštaláciu solárnych panelov na strechu budovy. Získaná energia poslúži k ohrevu vody.

   

   

   


  Otevřít chat