Kontrola kvality

Kategória

Kvalita a nezávadnosť na prvom mieste

Čaje aj kávy sú vyberané na základe skúseností degustátorov, ktorí posudzujú nielen chuť a vôňu, ale aj kvalitu surovín. Dbáme na to, aby boli naše produkty riadne laboratórne testované a my Vám mohli garantovať stálu kvalitu a zdravotnú nezávadnosť. Naša spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 9001, HACCP na výrobu čajov, kávy.

LABORATÓRNE VYŠETRENIE NAŠICH VÝROBKOV

Laboratórne analýzy pre našu spoločnosť zabezpečuje Laboratórium na vyšetrenie potravín MVDr. Jána Šotolu so sídlom v Kroměříži a Metrologické a skúšobné laboratórium VŠCHT v Prahe. Spoločnosti spĺňajú požiadavky normy STN EN ISO/IEC 17025:2005.

Skúšky a hodnotenia príslušenstva, teda materiálov určených na styk s potravinami, pre nás zabezpečuje akreditovaná spoločnosť ITC, a.s. Zlín nezávislá skúšobná, certifikačná, kalibračná a inšpekčná spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou.

Laboratórnej analýze sú každoročne podrobené čaje, kávy, suroviny, z ktorých miešame naše zmesi a samozrejme aj stroje, v ktorých naše zmesi miešame. Vstupné suroviny nechávame v laboratóriách pravidelne testovať najmä na rezíduá pesticídov, mikrobiológiu (baktérie, plesne, kvasinky, mykotoxíny), ťažké kovy a iné. Analýzy a výsledky sú vyhodnotené podľa platnej Európskej i národnej legislatívy.

Každoročne dáme na laboratórne analýzy  viac ako dvadsaťtisíc eur . Bylinkový čaj, ovocný čaj, čaj rooibos alebo čaje pravé - všetky majú spoločný nárok na kvalitu, bezpečnosť a čistotu.

Pesticídy sú všeobecne veľmi diskutovanou témou v potravinárstve. Sme hrdí na to, že spolupracujeme s Vysokou školou chemicko-technologickou, ktorá nám tieto analýzy zabezpečuje. Každoročne vykonáme viac ako 100 analýz, iba jedna analýza nám ukáže výsledky pre viac ako 450 druhov látok.Pesticídy sú súčasťou prípravkov na ochranu rastlín (insekticídy, fungicídy, herbicídy a ďalšie.). V dnešnej dobe je v poľnohospodárstve najväčšou snahou používať odporúčané množstvo pesticídnych prípravkov, dodržiavať ochranné lehoty alebo používať alternatívne a ekologickejšie metódy v ochrane rastlín. Naším cieľom je, aby sa pesticídne látky v potravinách nevyskytovali, poprípade aby neprekračovali maximálne reziduálne limity.

Všetky výrobky, všetky systémy a procesy našej spoločnosti podliehajú jasným a plne zdokumentovaným štandardom bezpečnosti výrobkov a výroby.

SYSTÉM KRITICKÝCH BODOV HACCP

Systém HACCP sme podrobili certifikácii podľa požiadaviek Vestníka Ministerstva poľnohospodárstva č. 2 z roku 2010. K certifikácii systému HACCP sme pristúpili z dôvodu preukázania systematického zaistenia zdravotnej nezávadnosti našich produktov nielen na základe zákonných požiadaviek Európskej legislatívy, ale aj podľa náročnejších požiadaviek certifikačnej schémy. Tento systém nám efektívne pomáha pri výrobe na prevenciu chýb, namiesto ich detekcie.
Certifikát HACCP

Certifikát HACCP Cool Drinks

ČSN EN ISO 9001:2016

Získaný certifikát je pre nás ďalšou výzvou na zlepšovanie systému riadenia kvality a kreditom voči našim odberateľom. Zvýšenú kvalitu poskytovaných služieb garantujeme prijatím hlavných zásad a princípov riadenia systému manažérstva kvality podľa ISO 9001. Výhody tohto systému vidíme v ďaleko lepšej celkovej koordinácii riadenia spoločnosti, počnúc príjmom vstupných materiálov a surovín, cez ich spracovanie až po predaj ku konečnému zákazníkovi.
Certifikát ISO 9001:2016

BIO POTRAVINY

Konzumáciou biopotravín chránime svoje zdravie aj životné prostredie. Náš bio sortiment sa snažíme stále viac rozširovať, pretože nám na Vás aj na prírode záleží.

Dohľad a kontrolu nad dodržiavaním výrobných procesov výroby Bio produktov a evidenciu v spoločnosti zabezpečujú poverení inšpektori spoločnosti KEZ, o. p. s. Všetky výrobky BIO sú riadne certifikované touto spoločnosťou. Preto na obale nájdete kód SK-BIO-001.

Certifikát BIO

Certifikát BIO Cool Drinks

KLASA

Od Ministerstva poľnohospodárstva ČR sme obdržali certifikát KlasA pre náš bylinný čaj Pokojná hlava za splnenie kvalitatívnych kritérií.

Certifikát KlasA

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Spolupracujeme s autorizovanou spoločnosťou na likvidáciu obalov EKO-KOM a.s., ktorá nám zaisťuje spätný odber obalov a zhodnocovanie odpadov z obalov. Snažíme sa aktívne minimalizovať všetky možné negatívne environmentálne dopady plynúce z našich činností. Všetky investičné rozhodnutia sú posudzované aj z hľadiska možných vplyvov na životné prostredie.

Kvalitu kontrolujeme v každom kroku našej výroby

Kladieme veľký dôraz na vysokú kvalitu a spracovanie našich výrobkov. Starostlivý výber surovín, nepretržitá kontrola kvality tzv. „z plantáží do šálky“ a šetrné spracovanie zaisťujú vysoko kvalitný čaj a kávu. S väčšinou našich dodávateľov sa osobne poznáme av našu vzájomnú spoluprácu veríme. Avšak ako sa hovorí „dôveruj, ale preveruj.“ Preto každoročne vykonávame stovky laboratórnych vyšetrení, aby sme do vašich šálok priniesli len to najlepšie.

PÔVOD

Väčšinu našich dodávateľov osobne poznáme a navštívili sme ich osobne na farmách. Na mieste sa pozeráme na produkčné oblasti, podmienky pestovania a zberu, rozprávame sa s ľuďmi a vytvárame si vlastný obrázok, ktorý je základom našej spolupráce, ktorá prebieha formou direct trade. Precestujte s nami svet a pozrite sa na naše cesty za čajom a kávou.

PRÍJEM TOVARU

Zaistenie kvality začína pri prísnej kontrole príjmu tovaru a pokračuje v priebehu celého procesu spracovania. Čaje, kávy a jednotlivé suroviny sú podrobené senzorickej kontrole, kde náš tím degustátorov kontroluje vzhľad, vôňu, chuť a taktiež odhaľujú prípadné nečistoty. Senzorické kontroly prebiehajú vždy pred odoslaním tovaru z krajiny pôvodu a taktiež po príchode k nám do Slušovíc, aby nedošlo k zámene tovaru. Následne vzorky odosielame do akreditovaných laboratórií, kde sú podrobené mikrobiologickým analýzam a analýzam na rezíduá pesticídov. Až potom, čo tovar prešiel senzorickou a analytickou vstupnou kontrolou, ho prepustíme na ďalšie spracovanie.

VÝROBA

Všetky naše výrobky u nás v Slušoviciach vyrábame s čo najväčšou starostlivosťou. Výrobu máme rozdelenú tak, aby sa u nás nestretli aromatizované výrobky s čistými čajmi, kávami a bylinkami.

Je tu mnoho detailov, ktorým venujeme pozornosť priebežnými kontrolami a neustálym zlepšovaním. Používame tiež koncept HACCP, ktorý sme definovali na každodenné riadenie kvality v našej spoločnosti a ktorý uplatňujeme každý deň.

Zároveň je u nás nenahraditeľný ľudský faktor. Každý z našich pracovníkov vykonáva starostlivo svoje činnosti, vďaka ktorým šliape celý proces ako dobre namazaný stroj. Výber čajov, káv a surovín je vykonávaný profesionálnym tímom degustátorov. Naši pracovníci vo výrobe musia mať čajové zmesi v malíku, aby správne vyrobili napríklad Babičkinu záhradku a nasypali správne množstvo surovín. Praženie kávy vyžaduje obrovskú disciplínu, pražička sa musí zastaviť v správny čas, aby vynikla pravá chuť kávy a nebola príliš horká. Na baliarni fičí jeden balíček za druhým a čo potom na našom darčekovom oddelení, tam majú skutočný cit pre detail. Nahliadnite do našej výroby.

SKLAD

Hotové výrobky prevezieme do nášho skladu v Tečoviciach, kde ich skladujeme. Odtiaľ potom putujú na predajne, priamo k vám alebo k našim zákazníkom do celého sveta. Pri prevzatí a pred odoslaním sa všetky položky dôkladne kontrolujú. Nahliadnite do nášho skladu.

Tu máme aj našu milú zákaznícku centrálu, na ktorú sa môžete obrátiť v prípade otázky alebo vám pomôžu s vyriešením problému.
Otevřít chat