Quality control - Oxalis eshop
Prodejny Oxalis

Quality control

Category

Quality and safety first

OXALIS chooses the tea and coffee it sells by sampling them first. Experts judge each one on taste, aroma and quality. The items we stock are tested in a laboratory to ensure consistency in quality and safety. The company holds the following certification: ISO 9001, HACCP for the production of tea and coffee, and IFS Food version 6 for the production of coffee.

LABORATORY TESTING

Laboratory analysis is carried out by the Laboratory for Examination of Foodstuffs in Kroměříž (Czech Republic) and a laboratory at the Institute of Chemical Technology in Prague, both of which meet the required standard stipulated by legislation (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005).

Any material that comes into contact with our foodstuffs are tested and evaluated by ITC, a.s. Zlín, an accredited, independent company responsible for analysis, certification, calibration and inspection.

The tea, coffee and all the raw materials we use in our blends are tested every year, as are all items of equipment the blends are created in. We regularly send raw materials for analysis to the laboratories, especially to discern the presence of pesticides, microbiology (bacteria, fungi, yeasts, mycotoxins), heavy metals and more. Analyses and results are evaluated according to valid European and national legislation.

OXALIS spends around EUR 19,000 every year on laboratory analysis on all foodstuffs, including rooibos and the ingredients that go into our herbal and fruit tisanes, with the aim of ensuring quality, safety and purity.

The topic of pesticides is a common one in the food industry. In order to test for them we send samples to the Institute of Chemical Technology. Over 100 such analyses are conducted every year, each one checking for more than 450 substances. Applied to protect plants in the agricultural sector, they take the form of insecticides, fungicides, herbicides and others. Great efforts are being made by farmers to adhere to recommended amounts or periods of use, or to employ alternative, environmentally friendly methods instead. At OXALIS the goal is ensure that no pesticides are present or maximum limits of residue are not exceeded.

Our systems, processes and full assortment are subject to clear and fully documented standards pertaining to products and safety in production.

HACCP CRITICAL POINT SYSTEM

The company has held HACCP certification since 2010, with adherence to requirements of the nation’s Ministry of Agriculture, Journal No. 2. This systematically ensures safety from a health perspective in relation to our products, which exceed the legal standards specified by European legislation that we are also adherent to.

We subjected the HACCP system to certification according to the requirements of the Bulletin of the Ministry of Agriculture No. 2 from 2010. We proceeded to the certification of the HACCP system to prove the systematic ensuring of health safety of our products not only based on legal requirements of European legislation but also according to more demanding requirements of the certification scheme. This system effectively helps us in production to prevent defects, instead of detecting them.
HACCP Certificate

ČSN EN ISO 9001:2016

Získaný certifikát je pro nás další výzvou ke zlepšování systému řízení kvality a kreditem vůči našim odběratelům. Zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb garantujeme přijetím hlavních zásad a principů řízení systému managementu kvality podle ISO 9001. Výhody tohoto systému spatřujeme v daleko lepší celkové koordinaci řízení společnosti, počínaje příjmem vstupních materiálů a surovin, přes jejich zpracování až po prodej ke konečnému zákazníkovi.
Certifikát ISO 9001:2016

BIO POTRAVINY

Konzumací biopotravin chráníme své zdraví i životní prostředí. Náš bio sortiment se snažíme stále více rozšiřovat, protože nám na Vás i na přírodě záleží.

Dohled a kontrolu nad dodržováním výrobních procesů výroby Bio produktů a evidenci ve společnosti zabezpečují pověření inspektoři společnosti KEZ, o. p. s. Všechny výrobky BIO jsou řádně certifikovány touto společností. Proto na obale najdete kód CZ-BIO-001.
Certifikát BIO

IFS FOOD VERZE 6 PRO VÝROBU KÁVY

Od června 2016 jsme držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu IFS Food verze 6 na vyšší úrovni pro všechny procesy spojené s výrobou kávy.
Certifikát IFS Food verze 6

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Spolupracujeme s autorizovanou společností pro likvidaci obalů EKO-KOM a.s., která nám zajišťuje zpětný odběr obalů a využití odpadů z obalů. Snažíme se aktivně minimalizovat veškeré možné negativní environmentální dopady plynoucí z našich činností. Veškeré investiční rozhodnutí jsou posuzována také z hlediska možných vlivů na životní prostředí.

Kvalitu kontrolujeme v každém kroku naší výroby

Klademe velký důraz na vysokou kvalitu a zpracování našich výrobků. Pečlivý výběr surovin, nepřetržitá kontrola kvality tzv. „z plantáží do šálku“ a šetrné zpracování zajišťují vysoce kvalitní čaj a kávu. S většinou našich dodavatelů se osobně známe a v naši vzájemnou spolupráci věříme. Avšak jak se říká „důvěřuj, ale prověřuj.“ Proto každoročně provádíme stovky laboratorních vyšetření, abychom do vašich šálků přinesli jen to nejlepší.

PŮVOD

Většinu našich dodavatelů osobně známe a navštívili jsme je osobně na farmách. Na místě se díváme na produkční oblasti, podmínky pěstování a sklizně, povídáme si s lidmi a vytváříme si vlastní obrázek, který je základem naší spolupráce, která probíhá formou direct trade. Procestujte s námi svět a podívejte se na naše cesty za čajem a kávou.

PŘÍJEM ZBOŽÍ

Zajištění kvality začíná u přísné kontroly příjmu zboží a pokračuje v průběhu celého procesu zpracování. Čaje, kávy a jednotlivé suroviny jsou podrobeny senzorické kontrole, kde náš tým degustátorů kontroluje vzhled, vůni, chuť a také odhalují případné nečistoty. Senzorické kontroly probíhají vždy před odesláním zboží ze země původu a taktéž po příchodu k nám do Slušovic, aby nedošlo k záměně zboží. Následně vzorky odesíláme do akreditovaných laboratoří, kde jsou podrobeny mikrobiologickým analýzám a analýzám na rezidua pesticidů. Teprve poté, co zboží prošlo senzorickou a analytickou vstupní kontrolou, jej propustíme k dalšímu zpracování.

VÝROBA

Všechny naše výrobky u nás ve Slušovicích vyrábíme s co největší péčí. Výrobu máme rozdělenou tak, aby se u nás nepotkaly aromatizované výrobky s čistými čaji, kávami a bylinkami.

Je zde mnoho detailů, kterým věnujeme pozornost průběžnými kontrolami a neustálým zlepšováním. Používáme také koncept HACCP, který jsme definovali pro každodenní řízení kvality v naší společnosti a který uplatňujeme každý den.

Zároveň je u nás nenahraditelný lidský faktor. Každý z našich pracovníků provádí pečlivě své činnosti, díky kterým šlape celý proces jako dobře namazaný stroj. Výběr čajů, káv a surovin je prováděn profesionálním týmem degustátorů. Naši pracovníci ve výrobě musí mít čajové směsi v malíku, aby správně vyrobili například Babiččinu zahrádku a nasypali správné množství surovin. Pražení kávy vyžaduje obrovskou disciplínu, pražička se musí zastavit ve správný čas, aby vynikla pravá chuť kávy a nebyla příliš hořká. Na balírně fičí jeden balíček za druhým a co teprve na našem dárkovém oddělení, tam mají opravdový cit pro detail. Nahlédněte do naší výroby.

SKLAD

Hotové výrobky převezeme do našeho skladu v Tečovicích, kde je skladujeme. Odtud pak putují na prodejny, přímo k vám nebo k našim zákazníkům do celého světa. Při převzetí a před odesláním se všechny položky důkladně kontrolují. Nahlédněte do našeho skladu.

Zde máme i naši milou zákaznickou centrálu, na kterou se můžete obrátit v případě dotazu nebo vám pomůžou s vyřešením problému.
Otevřít chat