Franchisová spolupráce

Kategória

FRANCHISOVÁ SPOLUPRÁCE


Vznik franchisového konceptu OXALIS má svůj počátek na jaře 1998, kdy se inspirovaná vlastní maloobchodní sítí OXALIS, začala postupně rozrůstat. Vývoj franchisové sítě postupoval víceméně bez detailně propracovaných pravidel a to až do roku 2010, kdy jsme navázali spolupráci s franchisovým poradcem RNDr. Jiřím Lošťákem. Od tohoto okamžiku nastává nová éra franchisingu ve firmě OXALIS.


Za poměrně náročnou a dlouhotrvající přípravou před spuštěním nového konceptu naší firmy – franchisingu - stála snaha o zavedení stejných pravidel pro všechny franchisanty, jednotného řízení celé maloobchodní sítě a zajištění správné marketingové podpory. To vše s cílem ještě většího zviditelnění značky OXALIS na maloobchodním trhu. To, co se zpočátku zdálo jako velmi náročné a téměř nemožné, se časem ukázalo jako dobrý a fungující nápad, který byl odstartován v příznivé době, v čase boomu franchisingu v České
republice.

K získání dobrých partnerů je však potřeba mít kvalitní, fungující a rentabilní koncept a individuální přístup. Ne všechny nabídky se samozřejmě ukážou jako plodné a končí podepsanou smlouvou a otevřenou jednotkou. Ale vždy byla projevena velká snaha - uspokojit zájemce o franchisu, najít oboustranně výhodné řešení a dojít společně do velikého finále, v podobě fungujícího businessu.

Příprava každého spuštění čajové a kávové speciálky OXALIS zabere poměrně hodně času, ale výsledek v podobě uspokojeného franchisanta na jedné straně a franchisora na druhé stojí za to. Vše začíná vzájemným poznáváním se, hledáním společné noty. Je to dobrý start do začátku; ruku v ruce jde hledání místa, vyjednávání podmínek (většinou v centrech), dolaďování detailů ve smlouvách, a jakmile je hotova tato fáze, přechází se k další, totiž samotné realizaci.

Design prodejen, školení, výběr sortimentu, výběr personálu – to vše k tomu patří a každý krok vede postupně k cíli, který je vlastně jen samotným začátkem.
My, jako franchisor, vypouštíme do světa obchodu dalšího jednotlivce či skupinku, která má touhu provozovat svůj podnik, zajistit si živobytí prodejem našeho sortimentu. Naší velkou snahou je proto připravit nového partnera na samotné fungování co nejlépe, předat mu know how, co nejvíce informací a zkušeností, tak, aby v začátcích příliš neklopýtal a měl možnost se co nejdříve plně zapojit do čím dál větší skupiny našich franchisantů.

Partnerům nabízíme:

• Léty prověřené know-how
• Možnost podílet se na rozvoji a expanzi výhradně české značky
• Široký sortiment zboží
• Centrální nákup zboží a služeb
• Spolehlivou logistiku
• Kvalitní informační systém a komunikační technologie
• Centrální marketing, reklama a podpora prodeje
• Školení a vzdělávání

Franchisantem OXALIS se může stát:

• Podnikatel (i začínající), který má zkušenosti s vedením podniku, s řízením lidí. OXALIS připraví projekt provozovny v místě podnikání a provede kompletní zaškolení franchisanta i jeho zaměstnanců
• Manažer z podobné oblasti podnikání, který chce začít samostatně podnikat
• Existující společnost/firma nebo fyzické osoby podnikající ve stejném nebo blízkém oboru, které budou vidět ve spojení se silnou značkou OXALIS, svoji budoucnost, posílení svého vlivu ve svém regionu.

Výhody franchisingu OXALIS:

• Jednotný vzhled firemních a franchisových prodejen OXALIS
• Používání ověřené a známé značky
• Školení a vzdělávání
• Časová úspora – úspěšný a prověřený koncept šetří váš čas a umožňuje soustředit se na samotné podnikání
• Centrální marketing

Počáteční investice:

• 800tis – 1 mil. v závislosti na velikosti prodejny.
• Vstupní poplatek 100 tis.


Pokud Vás koncept OXALIS ČAJ A KÁVA zaujal, více informací Vám poskytne
Helena Mertová, e-mail: [email protected]


Otevřít chat