Projekty

Kategória

Projekt SZIF

image001-3.jpg

Předmětem projektu „Pořízení technologického zařízení a vybavení laboratoře“
je pořízení následující technologie pro společnost OXALIS, spol. s r.o.:

- Zařízení pro míchání a aromatizování kávy
- Zařízení pro míchání a aromatizování čaje
- Stroj pro výrobu sáčků s kapsičkou
- Kávovar do laboratoře

Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti OXALIS, a to prostřednictvím zvýšení výrobní kapacity produkce a produktivity práce, zvýšení objemu produkce s vyšší přidanou hodnotou a snížení energetické náročnosti výroby oproti současnému stavu.

Projekt OXALIS AKADEMIE

Projekt financovaný na základě schválení žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost, v prioritní ose OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.

Registrační číslo:
CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005396

Způsobilé výdaje:
4 568 640,00 Kč

Doba realizace projektu:
1. červenec 2017 až 30. červenec 2019

Popis a cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je vytvoření trvale udržitelného systému podnikového vzdělávání pro všechny stávající zaměstnance a zaměstnance partnerů. Na základě realizace projektu dojde ke zdokonalení znalostí, dovedností a návyků zaměstnanců, které povedou ke zvýšení a udržení jejich kvalifikace.

Aktivity projektu:
· Obecné IT
· Měkké a manažerské dovednosti
· Jazykové vzdělávání
· Účetní, ekonomické a právní kurzy

logo-ops


Otevřít chat