Kontrola kvality - Oxalis eshop

Kontrola kvality

Kategorie

Kvalita a nezávadnost na prvním místě


Čaje i kávy jsou vybírány na základě zkušeností degustátorů, kteří posuzují nejen chuť a vůni, ale také kvalitu surovin. Dbáme na to, aby naše produkty byly řádně testovány i laboratorně a my Vám mohli garantovat stálou kvalitu a zdravotní nezávadnost. Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001, HACCP na výrobu čajů, kávy a IFS Food verze 6 pro výrobu kávy. 

Laboratorní vyšetření našich výrobků

Laboratorní analýzy pro naši společnost zabezpečuje Laboratoř pro vyšetření potravin MVDr. Jana Šotoly se sídlem v Kroměříži a Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT v Praze. Společnosti splňují požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Zkoušky a hodnocení materiálů určených pro styk s potravinami (příslušenství) pro nás zajišťuje akreditovaná společnost ITC, a.s. Zlín nezávislá zkušební, certifikační, kalibrační a inspekční společnost s mezinárodní působností. 

Systém kritických bodů HACCP

Nad rámec legislativy jsme podrobili systém HACCP certifikaci dle požadavků Věstníku Ministerstva zemědělství č. 2 z roku 2010. K certifikaci systému HACCP jsme přistoupili z důvodu prokázání systematického zajištění zdravotní nezávadnosti našich produktů nejen na základě zákonných požadavků Evropské legislativy, ale také dle náročnějších požadavků certifikačního schématu.
Certifikát HACCP

ČSN EN ISO 9001:2016

Získaný certifikát je pro nás další výzvou ke zlepšování systému řízení kvality a kreditem vůči našim odběratelům. Zvýšenou kvalitu poskytovaných služeb garantujeme přijetím hlavních zásad a principů řízení systému managementu kvality podle ISO 9001. Výhody tohoto systému spatřujeme v daleko lepší celkové koordinaci řízení společnosti, počínaje příjmem vstupních materiálů a surovin, přes jejich zpracování až po prodej ke konečnému zákazníkovi.
Certifikát ISO 9001:2016

BIO potraviny

Dohled a kontrolu nad dodržováním výrobních procesů výroby Bio produktů a evidenci ve společnosti zabezpečují pověření inspektoři společnosti KEZ, o. p. s. Všechny výrobky BIO jsou řádně certifikovány touto společností.
Certifikát BIO

IFS Food verze 6 pro výrobu kávy

Od června 2016 jsme držiteli mezinárodně uznávaného certifikátu IFS Food verze 6 na vyšší úrovni pro všechny procesy spojené s výrobou kávy.
Certifikát IFS Food verze 6

Ochrana životního prostředí

Spolupracujeme s autorizovanou společností pro likvidaci obalů EKO-KOM a.s., která nám zajišťuje zpětný odběr obalů a využití odpadů z obalů. Snažíme se aktivně minimalizovat veškeré možné negativní environmentální dopady plynoucí z našich činností. Veškeré investiční rozhodnutí jsou posuzována také z hlediska možných vlivů na životní prostředí.


Otevřít chat